Makale 2 - Bahattin Gemici

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

TÜRKISCH-TÜRKÇE > Makaleler

Bahattin GEMİCİ

ALMANYA’DA KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

  İnsanlarımızı toplumsal konulara duyarlı hale getirmek; onların bilinç düzeylerini yükseltmek, çeşitli zorluklarla boğuşan yurttaşlarımıza yaşama sevinci vermek için kültürel ve sanatsal etkinliklere ağırlık vermeliyiz. Toplumlar dilleri, kültürleri ve sanatları ile ayakta kalırlar. “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” “Sanatsız kalan bir miletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyen Atatürk bu gerçeğe  dikkat çekmiştir.
 
■Kendi kültürünü iyi tanıyan insanlar başka kültürleri de iyi anlar ve onlara saygı gösterir. Uyumun anahtarı kültürel etkinliklere ağırlık vermekten geçer. Bu iki toplum için de çok yararlı olacaktır. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Türk ve Alman toplumunu birbirine yakınlaştırabilir, diyaloglar kurabilir, varolan önyargıları ortadan kaldırabiliriz.
  ■
Öncelikle TGD bünyesindeki kuruluşlar içindeki kültür ve sanat çalışmalarını saptanmalı ve derneklerimizin hizmetine sunulmalıdır. Bu çalışmaları içeren ikidilli bir katalog hazırlanmalı, örgütlerimiz bu çalışmaya destek olmalıdır.
  ■Almanya’da
edebiyat, müzik, resim, heykel, tiyatro ve diğer sanat dallarında çalışmalar yapan insanlarımızı kapsayan bir katalog hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar sayesinde değerlerimizi tanıma olanağına kavuşacağız. Ancak bu şekilde bize bağlı kuruluşların kendi  bölgelerinde etkinlikler düzenlemesi kolaylaşacak, TGD’nin geniş kitlelere ulaşması mümkün olacaktır. Aynı çalışma Almanyada yaşayan bilim insanlarımız için de yapılmalıdır.
  ■
Türkiyedeki kültür,  sanat ve edebiyat insanları ve kurumlarla ilişkiye geçmeliyiz. Ancak bu sayede kaliteli Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ile folklor ekiplerini, tiyatro gösterilerini ve diğer sanat dallarının etkinliklerini izleyebiliriz. Örneğin, Ankara Sanat Tiyatrosu ASTın oyunlarını Almanyaya getirmek ve beş altı büyük kentte sahneye çıkarmak çok yararlı ve önemli bir çalışma olacaktır.
  ■Düzenlenen kitap fuarları, sinema haftaları, resim ve heykel sergileri gibi etkinlikler olanaklar ölçüsünde desteklenmelidir. Türk sanatçılarının, yazarlarının Alman kamuoyunda tanıtılması için çaba gösterilmelidir.
  ■
Türkiyedeki  değerli yazarlarımız ve sanatçılarımız birer birer aramızdan ayrılıyorlarSanatçılarımızın değerini yaşarken bilmek, onları Almanyadaki  yurttaşlarımızla buluşturmak zorundayız.
  ■Aynı şekilde buradaki sanatçılarımızın da Türkiyede tanıtılması, anayurtta birlikte etkinlikler düzenlenmesi için çaba gösterilmelidir. Bu çalışmaya Alman sanatçı dostlarımızı da katmak iki ülke arasında köprü işlevi görecek ve bize yeni olanaklar yaratacaktır.
  ■Türk ve Almanların katılacağı Edebiyat İşlikleri kurulmalıdır.
  ■Her sene edeb
iyat dallarında yarışmalar yapılmalıdır. Ayrıca kültür ve sanat ödülleri verilmelidir.


 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü