Öyküler - Bahattin Gemici

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

TÜRKISCH-TÜRKÇE > Kitapları

UMUTLARIN PEŞİNDE
Bahattin Gemici, kırk yılı aşkın süredir Almanya’da yaşa¬yan bir yazar olarak öğretmenliğini, yurduna olan bağlılığını ve anadili sevgisini önde tutup bir aydın sorumluluğuyla demokrasi savaşımı vererek hem yurdunun hem de yaşadığı ülkenin sorun¬larına kafa yoran bir değerimiz.

  Eğitim ve yazın alanında birçok kitaba imza atan Gemici, yeni kitabında kaç kuşak geçerse geçsin bir ülkenin, dışarıdan gelen bir başka ülke insanını dünyasına katma konusunda gerekli tavrı gösteremediğini vurguluyor.
  Gemici yıllardır Türkçemizin onuru için savaşım vermeyi, aydın kimliğinin bir gereği sayıp binlerce insana ulaşarak, değişik etkinlikler düzenleyerek ve pek çok yazı yazarak sürdürmeyi görev biliyor.
  Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Savaşı vererek kurduğu cumhuriyetin evrensel bir kimlikle dünya toplumlarına kazandırdığı ufkun anlamını, yaşamının ayrılmaz bir parçası sayıp bu uğurda yaşamını ortaya koyan aydınlara sahip çıkmayı görev bilerek ve yazın alanında pek çok insanla kurduğu iletişimi yazıya dökerek sanatçı duyarlığını sürdürüyor.
  Yurdunun gerçeğini önde tutarak dünya insanının barış, sev¬gi, özgürlük ve bağımsızlık gibi değerlerle yarına taşınmasının gerektiği bilinciyle yazmayı görev bilen Gemici’nin her yazısı insanın ve insanlığın mutluluğuna yönelik bir sorumluluk taşıyor
  Bahattin Gemici’yi okurunun nabzını tutan, “Umutların Peşinde” bıkmadan usanmadan koşan bir yazar olarak selamlı¬yorum.
                                                                                                                                                Ahmet Özer

 

Almanya Öyküleri
öykü,120 Sayfa  
Edebiyatta önemli olan olay değil, olayın nasıl anlatıldığıdır. Bu açıdan alınca, Bahattin Gemici'nin anlatıları yüzde yüz başarılı. Kaldı ki Almanya'da Türkler'in birbirleriyle ve Almanlarla ilişkilerini de, yani olayları da ilginç ve canalıcı yerlerinden yakalamış...
Bu "cevher"in anlatılarını alıcı gözle okuduğumuzda, insanları, özellikle Almanları toplumsal ve ruhsal açıdan çok iyi incelediği ve tanıdığı sonucuna varıyoruz. Bu da size Gemici'nin ayaklarının Türkiye'de ve Almanya'da toprağa bastığını, topraktan, toplumdan ve dolayısıyla insanlardan kopmadan kitaplara sarılarak kendisini beslediğini, bilgi ve kültür düzeyini iyice yükselttiğini göstermektetir.
Gemici'nin okumaya duyamadığım güzel anlatılarının başka kitaplarla süreceğine inanıyorum.
Mahmut MAKAL

GÖZDEN IRAK
Öykü, 160 sayfa
Birkaç kuşaktan beri Avrupa’da yaşayan Türkler toplumsal gerçekliğe dayanan kendine özgü bir yazın yarattılar Bahattin Gemici, Gözden Irak kitabında Almanya’ya göç eden yurttaşlarımızın Alman komşuları ile olan ilişkilerini, dil öğrenme güçlüklerini, iki ülke ve kültür arasındaki bocalamalarını, ezilmişliklerini, umutlarını ve aşklarını akıcı, yalın bir dille anlatıyor.
Günay Güner, Çağdaş Türk Dili Dergisi Yayın Yönetmeni, yazar

 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü